Astara Logistika və Biznes Mərkəzi

Logistika və Biznes Mərkəzi

42 hektarlıq ərazidə

 Astara rayonunun Ərçivan kəndində 42 hektarlıq ərazidə Logistika və Biznes Mərkəzinin inşası nəzərdə tutulur. Logistika və biznes sahəsi bütün sektorların inkişafında bünövrə rolunu oynamaqla, əlavə dəyərin və yeni iş yerlərinin yaradılması  və gəlirin artırılması üçün çox vacibdir. Azərbaycanda keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi perspektivi üzərində qurulacaq logistika və biznes sahəsi ölkənin iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcəkdir.

  • Bankların, xüsusi xarici logistık şirkətlərin yerləşdiyi Biznes Mərkəzi

 

  • Malların anbarlarda və soyuducu qurğularda  saxlanılması və yenidən digər maşınlara yüklənilməsi

 

  • TİR-lərin təmirə qəbulu və servis obyektləri

Motel – 5,5 hektar ərazidə

      Turizm, iqtisadiyyatın aparıcı və dinamik sektorlarından olmaqla əsrin iqtisadi bir fenomeni olaraq tanınır. Turizm nəqliyyat və kommunikasiya, tikinti, kənd təsərrüffatı, istehlak mallarının istehsalı və s. kimi iqtisadiyyatın əsas sektorlarına böyük təsir göstərir, yəni sosial-iqtisadi inkişafın bir növ tənzimləmə rolu kimi çıxış edir. Bunun üçün ölkəmizin  şəhər və rayonlarında  otel və motellərin olması çox mühüm bir məsələdir. Motel kompleksinin tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş ümümi sahə 5,5 hektardır:

  • 1-ci mərtəbəsi ticarət obyektləri
  • 2 və 3-cü mərtəbələri isə 200 nömrəlik otaqlar

Qeyd etmək lazımdır ki bir çox ölkələrdə turizmin sosial iqtisadi əhəmiyyəti aşağıdakilardır:

  • yerli gəlirləri artırır
  • turist xidmətlərinin istehsalı ilə bütün sənaye sahələrini inkişaf etdirir
  • mədəniyyətin inkişafını aktivləşdirir
  • yerli əhalinin yaşayış səviyyəsinin artmasını təmin edir
  • xarici valyuta mənfəətini artırır