Struktur

RAMİL KƏRİMLİ Baş direktor

ELXAN HEYDƏROV

İctimai məsələlər üzrə müavin

ELXAN HEYDƏROV

MƏMMƏD HÜSEYNOV

Baş direktorun maliyyə və hüquq məsələləri üzrə müavini

MƏMMƏD HÜSEYNOV

CAHİD KƏRİMOV

İqtisadi inkişaf və strateji planlaşdırma üzrə müavin

CAHİD KƏRİMOV

SAMİR RZAYEV

Təsərrüfat və təchizat şöbəsinin müdiri

SAMİR RZAYEV

KÖNÜL MƏLİKOVA

Reklam şöbəsinin müdiri

KÖNÜL MƏLİKOVA

FİKRƏT ƏLİYEV

Nəqliyyat şöbəsinin müdiri

FİKRƏT ƏLİYEV